วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558

งวดประจำวัน วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ  9 - 3 - 4
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 4
เลขสามตัว คือ 591 - 595 - 593 - 590 - 932 - 934 - 936 - 938 - 930 - 841 - 845 - 843 - 840 - 842
เลขสองตัว คือ 91 - 95 - 93 - 90 - 32 - 34 - 36 - 38 - 30 - 41 - 45 - 43 - 40 - 42
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

เทพโชคลาภ
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 861 – 865 – 863 – 860 – 862 - 402 – 404 – 406 – 408 – 400 - 512 – 510 – 514 – 516 – 518 
เลขสองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00 - 12 – 10 – 14 – 16 – 18 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

เทพโชคลาภ
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 3 - 4
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 3

เลขสามตัว คือ 793 – 794 - 797 – 798 - 832 – 833- 834 – 837 - 340 – 342 - 348 – 349

เลขสองตัว คือ 93 – 94 - 97 – 98 - 32 – 33- 34 – 37 - 40 – 42 - 48 – 49
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!


บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2558

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2558 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 538 - 536 - 534 - 532 - 530 - 178 - 176 - 174 - 172 - 170 - 381 - 388 - 384 - 383 - 389
เลขสองตัว คือ 38 - 36 - 34 - 32 - 30 - 78 - 76 - 74 - 72 - 70 - 81 - 88 - 84 - 83 - 89
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 2
เลขสามตัว คือ 261 - 268 - 264 - 263 - 269 - 501 - 508 - 504 - 503 - 509 - 918 - 916 - 914 - 912 - 910
เลขสองตัว คือ 61 - 68 - 64 - 63 - 69 - 01 - 08 - 04 - 03 - 09 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 1
เลขสามตัว คือ 543 - 545 - 541 - 547 - 548 - 295 - 291 - 293 - 297 - 298 - 131 - 133 - 135 - 137 - 138 
เลขสองตัว คือ 43 - 45 - 41 - 47 - 48 - 95 - 91 - 93 - 97 - 98 - 31 - 33 - 35 - 37 - 38
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 3 - 4
เลขสามตัว คือ 091 – 092 - (096) - 093 - 098 - 130 – 131 - (135) - 136 - 139 - 243 – 244 - (245) - 247 - 248
เลขสองตัว คือ 91 – 92 - (96) - 93 - 98 - 30 – 31 - (35) - 36 - 39 - 43 – 44 - (45) - 47 - 48
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong9999/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979