วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2558 เด่น 6
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 1 - 2
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 10
เลขสามตัว คือ 371 – 375 – 373 – 370 – 372 - 412 – 410 – 414 – 416 – 418 - 722 – 724 – 726 – 728 – 720
สองตัว คือ 71 – 75 – 73 – 70 – 72 - 12 – 10 – 14 – 16 – 18 - 22 – 24 – 26 – 28 – 20
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 3 - 4
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 9
เลขสามตัว คือ 091 – 095 – 093 – 090 – 092 - 731 – 732 – 734 – 738 – 730 - 841 – 848 – 843 – 844 – 849
สองตัว คือ 91 – 95 – 93 – 90 – 92 - 31 – 32 – 34 – 38 – 30 - 41 – 48 – 43 – 44 – 49
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เด่น 9
เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 4 - 5
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 8
เลขสามตัว คือ 807 – 802 – 808 – 806 – 804 - 041 – 045 – 043 – 040 – 042 - 752 – 754 – 756 – 758 – 750
สองตัว คือ 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 41 – 45 – 43 – 40 – 42 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558

งวดประจำวัน วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เด่น 4
เลขเด่นประจำงวด คือ 5 - 9 - 0
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 7
เลขสามตัว คือ 152 – 154 – 156 – 158 – 150 - 891 – 895 – 893 – 890 – 892 - 902 – 904 – 906 – 908 – 900
สองตัว คือ 52 – 54 – 56 – 58 – 50 - 91 – 95 – 93 – 90 – 92 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558 เด่น 1
เลขเด่นประจำงวด คือ 2 - 6 - 7
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 6
เลขสามตัว คือ 722 – 724 – 726 – 728 – 720 - 261 – 265 – 263 – 260 – 262 - 678 – 676 – 674 – 670 – 672
สองตัว คือ 22 – 24 – 26 – 28 – 20 - 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 78 – 76 – 74 – 70 – 72
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 5
เลขสามตัว คือ 461 – 465 – 463 – 460 – 462 - 507 – 502 – 508 – 506 – 504 - 012 – 010 – 014 – 016 – 018
สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 12 – 10 – 14 – 16 – 18
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2558 เด่น 6
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 1 - 2
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 4
เลขสามตัว คือ 671 – 675 – 673 – 670 – 672 - 213 – 210 – 215 – 216 – 217 - 422 – 424 – 426 – 428 – 420
สองตัว คือ 71 – 75 – 73 – 70 – 72 - 13 – 10 – 15 – 16 – 17 - 22 – 24 – 26 – 28 – 20
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/