วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ  9 - 3 - 4
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 5
เลขสามตัว คือ 691 - 695 - 693 - 690 - 692 - 832 - 834 - 836 - 838 - 830 - 241 - 245 - 243 - 240 - 242
เลขสองตัว คือ 91 - 95 - 93 - 90 - 92 - 32 - 34 - 36 - 38 - 30 - 41 - 45 - 43 - 40 - 42
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2558

งวดประจำวันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เด่น 3
เลขเด่นประจำงวด คือ 4 - 7 - 8
ทดสอบใหม่ครั้งที่ 5
741 - 745 - 743 - 740 - 742 - 371 - 375 - 373 - 370 - 372 - 283 - 284 - 386 - 287 - 285
เลขสองตัว คือ 41 - 45 - 43 - 40 - 42 - 71 - 75 - 73 - 70 - 72 - 83 - 84 - 86 - 87 - 85
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

เทพโชคลาภ
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2558

งวดประจำวัน วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ  9 - 3 - 4
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 4
เลขสามตัว คือ 591 - 595 - 593 - 590 - 932 - 934 - 936 - 938 - 930 - 841 - 845 - 843 - 840 - 842
เลขสองตัว คือ 91 - 95 - 93 - 90 - 32 - 34 - 36 - 38 - 30 - 41 - 45 - 43 - 40 - 42
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

เทพโชคลาภ
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 861 – 865 – 863 – 860 – 862 - 402 – 404 – 406 – 408 – 400 - 512 – 510 – 514 – 516 – 518 
เลขสองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00 - 12 – 10 – 14 – 16 – 18 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

เทพโชคลาภ
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 3 - 4
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 3

เลขสามตัว คือ 793 – 794 - 797 – 798 - 832 – 833- 834 – 837 - 340 – 342 - 348 – 349

เลขสองตัว คือ 93 – 94 - 97 – 98 - 32 – 33- 34 – 37 - 40 – 42 - 48 – 49
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!


บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2558

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2558 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 538 - 536 - 534 - 532 - 530 - 178 - 176 - 174 - 172 - 170 - 381 - 388 - 384 - 383 - 389
เลขสองตัว คือ 38 - 36 - 34 - 32 - 30 - 78 - 76 - 74 - 72 - 70 - 81 - 88 - 84 - 83 - 89
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 2
เลขสามตัว คือ 261 - 268 - 264 - 263 - 269 - 501 - 508 - 504 - 503 - 509 - 918 - 916 - 914 - 912 - 910
เลขสองตัว คือ 61 - 68 - 64 - 63 - 69 - 01 - 08 - 04 - 03 - 09 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!