วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 กันยายน 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 กันยายน 2557 เด่น 6
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 1 - 2
จับสามตัว ชุดใหม่ 
ทดสอบสูตรใหม่
เลขสามตัว คือ 676 - 673 - 675 - 679 - 677 - 310 - 314 - 312 - 318 - 311 - 120 - 124 - 122
เลขสองตัว คือ 76 - 73 - 75 - 79 - 77 - 10 - 14 - 12 - 18 - 11 - 20 - 24 - 22
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 1 กันยายน 2557 เด่น 7
เลขเด่นประจำงวด คือ 8 - 2 - 3
จับสามตัว ชุดใหม่ 
เลขสามตัว คือ 520 – 522 - 527 – 528 - 133 – 134 - 135 – 137 - 783 – 785 - 787 – 788
เลขสองตัว คือ 20 – 22 - 27 – 28 - 33 – 34 - 35 – 37 - 83 – 85 - 87 – 88
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557
สูตรเก่าปรับใหม่
งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557 เด่น 0
เลขเด่นประจำงวด คือ 1 - 5 - 6
จับสามตัว ชุดใหม่ 
เลขสามตัว คือ 611 – 614 - 615 - 616 - 617 - 750 – 752 - 754 - 755 - 756 - 759 - 062 – 064 - 065 - 067 - 068
เลขสองตัว คือ 11 – 14 - 15 - 16 - 17 - 50 – 52 - 54 - 55 - 56 - 59 - 62 – 64 - 65 - 67 - 68
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557
สูตรเก่าปรับใหม่
งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 เด่น 7
เลขเด่นประจำงวด คือ 8 - 2 - 3
จับสามตัว ชุดใหม่ 
เลขสามตัว คือ 582 – 584 - 585 – 586 - 920 – 924 - 925 - 926 - 929 - 730  - 737 - 731 – 739
เลขสองตัว คือ 82 – 84 - 85 – 86 - 20 – 24 - 25 - 26 - 29 - 30  - 37 - 31 – 39
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน พุธ ที่ 16 กรกฎาคม 2557

งวดประจำวัน พุธ ที่ 16 กรกฎาคม 2557
สูตรเก่าปรับใหม่
งวดประจำวัน พุธ ที่ 16 กรกฎาคม 2557 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
จับสามตัว ชุดใหม่
632 – 633 - 634 – 637 - 470 – 472 - 474 – 476 - 284 – 285 - 287 – 289
เลขสองตัว
32 – 33 - 34 – 37 - 70 – 72 - 74 – 76 - 84 – 85 - 87 – 89

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557
สูตรปรับใหม่ ที่ 6
งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เด่น 7
เลขเด่นประจำงวด คือ 1 - 5 - 6
จับสามตัว ชุดใหม่
เลขสามตัว
712 – 716 - 717 – 719 - 151 – 152 - 154 – 157 - 265 – 267 - 268 – 269
เลขสองตัว
12 – 16 - 17 – 19 - 51 – 52 - 54 – 57 - 65 – 67 - 68 – 69
เทียบดู
เลขเด่นประจำวัน อังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557 สูตรเก่า เด่น 6
เลขเด่น ประจำงวด คือ 7 - 1 - 2
เลขสามตัว
671 – 673 - 678 – 679 - 712 – 716 - 717 – 719 - 151 – 123 – 124 - 127 – 129
เลขสองตัว
71 – 73 - 78 – 79 - 12 – 16 - 17 – 19 - 51 – 23 – 24 - 27 – 29
-------------------------------------------------------------------------
1.ชุดทรัพย์เศรษฐี ราคา 1,200 - รายเดือน 2,200 - 
2.ชุดทรัพย์เศรษฐีพันล้าน ราคา 1,800 - รายเดือน 2,600 - 
3.ชุดทรัพเศรษฐีเก้าโกฎิ ราคา 2,800 - รายเดือน 3,600 - 
สนใจสมัคร VIP เลขเด่น เลขวิ่ง หรือ จับคู่ 2 ตัว หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com
หรือ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/ (แจ้งเป็น VIP หวยรัฐ หรือ หวย อื่นๆ)
หรือ ติดต่อทาง ไลน์ ได้ที่ ID : MV1979

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2557

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2557
สูตรปรับใหม่ ที่ 5
งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2557 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
จับสามตัวชุดใหม่
เลขสามตัว
533 – 534 - 535 – 537 - 174 – 175 - 177 - 178 – 179 - 283 – 285 - 287 – 288
เลขสองตัว
33 – 34 - 35 – 37 - 74 – 75 - 77 - 78 – 79 - 83 – 85 - 87 – 88
-------------------------------------------------------------------------
1.ชุดทรัพย์เศรษฐี ราคา 1,200 - รายเดือน 2,200 - 
2.ชุดทรัพย์เศรษฐีพันล้าน ราคา 1,800 - รายเดือน 2,600 - 
3.ชุดทรัพเศรษฐีเก้าโกฎิ ราคา 2,800 - รายเดือน 3,600 - 
สนใจสมัคร VIP เลขเด่น เลขวิ่ง หรือ จับคู่ 2 ตัว หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com
หรือ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/ (แจ้งเป็น VIP หวยรัฐ หรือ หวย อื่นๆ)
หรือ ติดต่อทาง ไลน์ ได้ที่ ID : MV1979