วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558

งวดประจำวัน วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558 เด่น 4
เลขเด่นประจำงวด คือ 5 - 9 - 0
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 7
เลขสามตัว คือ 152 – 154 – 156 – 158 – 150 - 891 – 895 – 893 – 890 – 892 - 902 – 904 – 906 – 908 – 900
สองตัว คือ 52 – 54 – 56 – 58 – 50 - 91 – 95 – 93 – 90 – 92 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2558 เด่น 1
เลขเด่นประจำงวด คือ 2 - 6 - 7
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 6
เลขสามตัว คือ 722 – 724 – 726 – 728 – 720 - 261 – 265 – 263 – 260 – 262 - 678 – 676 – 674 – 670 – 672
สองตัว คือ 22 – 24 – 26 – 28 – 20 - 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 78 – 76 – 74 – 70 – 72
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 5
เลขสามตัว คือ 461 – 465 – 463 – 460 – 462 - 507 – 502 – 508 – 506 – 504 - 012 – 010 – 014 – 016 – 018
สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 12 – 10 – 14 – 16 – 18
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2558 เด่น 6
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 1 - 2
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 4
เลขสามตัว คือ 671 – 675 – 673 – 670 – 672 - 213 – 210 – 215 – 216 – 217 - 422 – 424 – 426 – 428 – 420
สองตัว คือ 71 – 75 – 73 – 70 – 72 - 13 – 10 – 15 – 16 – 17 - 22 – 24 – 26 – 28 – 20
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 632 - 634 - 636 - 638 - 630 - 471 - 475 - 473 - 470 - 472 - 581 - 585 - 583 - 580 - 582
สองตัว คือ 32 - 34 - 36 - 38 - 30 - 71 - 75 - 73 - 70 - 72 - 81 - 85 - 83 - 80 - 82
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558

งวดประจำวัน วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 2
เลขสามตัว 732 - 734 - 736  - 738 - 730 - 471 -475 - 473 - 470 - 472 - 681 - 685 - 683 - 680 - 682
สองตัว คือ 32 - 34 - 36 - 38 -  30 - 71 - 75 - 73 - 70 - 72 - 81 - 85 - 83 - 80 - 83
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 เด่น 0
เลขเด่นประจำงวด คือ   1 - 5 - 6
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 1
เลขสามตัว 732 - 737 - 738 - 642 - 647 - 648 - 383 - 387 - 389 - 493 - 497 - 499 - 646 - 448 - 649 - 496 - 498 - 399
สองตัว คือ 32 - 37 - 38 - 42 - 47 - 48 - 83 - 87 - 89 - 93 - 97 - 99 - 46 - 48 - 49 - 96 - 98 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php