วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 2
เลขสามตัว คือ 261 - 268 - 264 - 263 - 269 - 501 - 508 - 504 - 503 - 509 - 918 - 916 - 914 - 912 - 910
เลขสองตัว คือ 61 - 68 - 64 - 63 - 69 - 01 - 08 - 04 - 03 - 09 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 1
เลขสามตัว คือ 543 - 545 - 541 - 547 - 548 - 295 - 291 - 293 - 297 - 298 - 131 - 133 - 135 - 137 - 138 
เลขสองตัว คือ 43 - 45 - 41 - 47 - 48 - 95 - 91 - 93 - 97 - 98 - 31 - 33 - 35 - 37 - 38
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 3 - 4
เลขสามตัว คือ 091 – 092 - (096) - 093 - 098 - 130 – 131 - (135) - 136 - 139 - 243 – 244 - (245) - 247 - 248
เลขสองตัว คือ 91 – 92 - (96) - 93 - 98 - 30 – 31 - (35) - 36 - 39 - 43 – 44 - (45) - 47 - 48
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong9999/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2558

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
เลขสามตัว คือ 865 – 867 - 868 – 869 - 403 - 406 - 407 - 409 - 512 – 516 - 517 – 519 
เลขสองตัว คือ 65 – 67 - 68 – 69 - 03 - 06 - 07 - 09 - 12 – 16 - 17 – 19 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong9999/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
เลขสามตัว คือ 265 – 267 - 268 – 269 - 603 - 606 - 607 - 609 - 512 – 516 - 517 – 519 
เลขสองตัว คือ 65 – 67 - 68 – 69 - 03 - 06 - 07 - 09 - 12 – 16 - 17 – 19 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 เด่น 0
เลขเด่นประจำงวด คือ 1 - 5 - 6
จับสามตัว ชุดใหม่ 
ทดสอบสูตรใหม่ ครั้งที่ 6
เลขสามตัว คือ 617 - 616 - 614 - 613 - 610 - 257 - 256 - 253 - 250 - 062 - 068 - 064 - 066 - 061
เลขสองตัว คือ 17 - 16 - 14 - 13 - 10 - 57 - 56 - 53 - 50 - 62 - 68 - 64 - 66 - 61
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
จับสามตัว ชุดใหม่ 
ทดสอบสูตรใหม่ ครั้งที่ 5
เลขสามตัว คือ 961 - 968 - 964 - 963 - 969 - 501 - 508 - 504 - 503 - 509 - 418 - 416 - 414 - 412 - 410
เลขสองตัว คือ 61 - 68 - 64 - 63 - 69 - 01 - 08 - 04 - 03 - 09 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979