วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยาน 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เด่น 5

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 27

เลขสามตัว คือ 761 – 765 – 763 – 760 – 762 - 202 – 204 – 206 – 208 – 200 - 652 – 654 – 656 – 658 – 650

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 เด่น 7

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 8 - 2 - 3

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 26

เลขสามตัว คือ 381 – 385 – 383 – 380 – 382 - 022 – 024 – 026 – 028 – 020 - 131 – 132 – 134 – 138 – 130

สองตัว คือ 81 – 85 – 83 – 80 – 82 - 22 – 24 – 26 – 28 – 20 - 31 – 32 – 34 – 38 – 30

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เด่น 5

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 25

เลขสามตัว คือ 361 – 365 – 363 – 630 – 362 - 107 – 102 – 108 – 106 – 104 - 012 – 010 – 014 – 016 – 018

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 12 – 10 – 14 – 16 – 18

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เด่น 9

เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 4 - 5

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 24

เลขสามตัว คือ 507 – 502 – 508 – 506 – 504 - 241 – 245 – 243 – 240 – 242 - 952 – 954 – 956 – 958 – 950

สองตัว คือ 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 41 – 45 – 43 – 40 – 42 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เด่น 3

เลขเด่นประจำงวด คือ 4 - 8 - 9

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 23

เลขสามตัว คือ 941 - 945 - 943 - 940 - 942 - 181 - 185 - 183 - 180 - 182 - 891 - 895 - 892 - 893 - 890

สองตัว คือ 41 - 45 - 43 - 40 - 42 - 81 - 85 - 83 - 80 - 82 - 91 - 95 - 92 - 93 - 90

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 เด่น 4

เลขเด่นประจำงวด คือ 5 - 9 - 0

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 22

เลขสามตัว คือ 752 – 754 – 756 – 758 – 750 - 291 – 295 – 293 – 290 – 292 - 602 – 604 – 606 – 608 – 600

สองตัว คือ 52 – 54 – 56 – 58 – 50 - 91 – 95 – 93 – 90 – 92 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559

งวดประจำวัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2559 เด่น 2

เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 4

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 21

เลขสามตัว คือ 432 - 434 - 438 - 430 - 571 - 575 - 573 - 570 - 572 - 041 - 045 - 043 - 040 - 042

สองตัว คือ 32 - 34 - 38 - 30 - 71 - 75 - 73 - 70 - 72 - 41 - 45 - 43 - 40 - 42

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/