วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2559 เด่น 9

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 4 - 5

ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 1

เลขสามตัว คือ 501 - 504 - 507 - 502 - 505 - 503 - 241 - 244 - 247 - 242 - 245 - 243 - 951 - 954 - 957 - 952 - 955 - 953

สองตัว คือ 01 - 04 - 07 - 02 - 05 - 03 - 41 - 44 - 47 - 42 - 45 - 43 - 51 - 54 - 57 - 52 - 55 - 53

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เด่น 5

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 28

เลขสามตัว คือ 161 – 165 – 163 – 160 – 162 - 907 – 902 – 908 – 906 – 904 - 813 – 810 – 815 – 816 – 817

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 13 – 10 – 15 – 16 – 17

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยาน 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เด่น 5

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 27

เลขสามตัว คือ 761 – 765 – 763 – 760 – 762 - 202 – 204 – 206 – 208 – 200 - 652 – 654 – 656 – 658 – 650

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 เด่น 7

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 8 - 2 - 3

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 26

เลขสามตัว คือ 381 – 385 – 383 – 380 – 382 - 022 – 024 – 026 – 028 – 020 - 131 – 132 – 134 – 138 – 130

สองตัว คือ 81 – 85 – 83 – 80 – 82 - 22 – 24 – 26 – 28 – 20 - 31 – 32 – 34 – 38 – 30

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เด่น 5

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 25

เลขสามตัว คือ 361 – 365 – 363 – 630 – 362 - 107 – 102 – 108 – 106 – 104 - 012 – 010 – 014 – 016 – 018

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 12 – 10 – 14 – 16 – 18

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เด่น 9

เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 4 - 5

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 24

เลขสามตัว คือ 507 – 502 – 508 – 506 – 504 - 241 – 245 – 243 – 240 – 242 - 952 – 954 – 956 – 958 – 950

สองตัว คือ 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 41 – 45 – 43 – 40 – 42 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เด่น 3

เลขเด่นประจำงวด คือ 4 - 8 - 9

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 23

เลขสามตัว คือ 941 - 945 - 943 - 940 - 942 - 181 - 185 - 183 - 180 - 182 - 891 - 895 - 892 - 893 - 890

สองตัว คือ 41 - 45 - 43 - 40 - 42 - 81 - 85 - 83 - 80 - 82 - 91 - 95 - 92 - 93 - 90

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/