วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 3 - 4
เลขสามตัว คือ 091 – 092 - (096) - 093 - 098 - 130 – 131 - (135) - 136 - 139 - 243 – 244 - (245) - 247 - 248
เลขสองตัว คือ 91 – 92 - (96) - 93 - 98 - 30 – 31 - (35) - 36 - 39 - 43 – 44 - (45) - 47 - 48
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong9999/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2558

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2558 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
เลขสามตัว คือ 865 – 867 - 868 – 869 - 403 - 406 - 407 - 409 - 512 – 516 - 517 – 519 
เลขสองตัว คือ 65 – 67 - 68 – 69 - 03 - 06 - 07 - 09 - 12 – 16 - 17 – 19 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong9999/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2557 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
เลขสามตัว คือ 265 – 267 - 268 – 269 - 603 - 606 - 607 - 609 - 512 – 516 - 517 – 519 
เลขสองตัว คือ 65 – 67 - 68 – 69 - 03 - 06 - 07 - 09 - 12 – 16 - 17 – 19 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2557 เด่น 0
เลขเด่นประจำงวด คือ 1 - 5 - 6
จับสามตัว ชุดใหม่ 
ทดสอบสูตรใหม่ ครั้งที่ 6
เลขสามตัว คือ 617 - 616 - 614 - 613 - 610 - 257 - 256 - 253 - 250 - 062 - 068 - 064 - 066 - 061
เลขสองตัว คือ 17 - 16 - 14 - 13 - 10 - 57 - 56 - 53 - 50 - 62 - 68 - 64 - 66 - 61
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 เด่น 5
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1
จับสามตัว ชุดใหม่ 
ทดสอบสูตรใหม่ ครั้งที่ 5
เลขสามตัว คือ 961 - 968 - 964 - 963 - 969 - 501 - 508 - 504 - 503 - 509 - 418 - 416 - 414 - 412 - 410
เลขสองตัว คือ 61 - 68 - 64 - 63 - 69 - 01 - 08 - 04 - 03 - 09 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เด่น 1
เลขเด่นประจำงวด คือ 2 - 6 - 7
จับสามตัว ชุดใหม่ 
ทดสอบสูตรใหม่ ครั้งที่ 4
เลขสามตัว คือ 021 - 028 - 024 - 023 - 029 - 161 - 168 - 164 - 163 - 169 - 278 - 276 - 274 - 272 - 270
เลขสองตัว คือ 21 - 28 - 24 - 23 - 29 - 61 - 68 - 64 - 63 - 69 - 78 - 76 - 74 - 72 - 70
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2557

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เด่น 0
เลขเด่นประจำงวด คือ 1 - 5 - 6
จับสามตัว ชุดใหม่ 
ทดสอบสูตรใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 618 - 616 - 614 - 612 - 610 - 758 - 756 - 754 - 752 - 750 - 061 - 068 - 064 - 063 - 069
เลขสองตัว คือ 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 58 - 56 - 54 - 52 - 50 - 61 - 68 - 64 - 63 - 69
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ : http://mvlong88.wix.com/leklotto9999
สนใจสมัคร VIP เลขวิ่ง หวยรัฐ ได้ที่ : Email: mv2549@gmail.com หรือ ID Line : mv1979