วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เด่น 2
" เทพโชคลาภ "
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 423 - 426 - 429 - 424 - 427 - 425 - 383 - 386 - 389 - 384 - 387 - 385 - 713 - 716 - 719 - 714 - 717 - 715
สองตัว คือ 23 - 26 - 29 - 24 - 27 - 25 - 83 - 86 - 89 - 84 - 87 - 85 - 13 - 16 - 19 - 14 - 17 - 15
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เด่น 5
" เทพโชคลาภ "
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 3 - 6
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 2
เลขสามตัว คือ 071 - 074 - 077 - 072 - 075 - 073 - 731 - 734 - 737 - 732 - 735 - 733 - 861 - 864 - 867 - 862 - 865 - 863
สองตัว คือ 71 - 74 - 77 - 72 - 75 - 73 - 31 - 34 - 37 - 32 - 35 - 33 - 61 - 64 - 67 - 62 - 65 - 63
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
หรือ :

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2559 เด่น 9

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 4 - 5

ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 1

เลขสามตัว คือ 501 - 504 - 507 - 502 - 505 - 503 - 241 - 244 - 247 - 242 - 245 - 243 - 951 - 954 - 957 - 952 - 955 - 953

สองตัว คือ 01 - 04 - 07 - 02 - 05 - 03 - 41 - 44 - 47 - 42 - 45 - 43 - 51 - 54 - 57 - 52 - 55 - 53

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559 เด่น 5

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 28

เลขสามตัว คือ 161 – 165 – 163 – 160 – 162 - 907 – 902 – 908 – 906 – 904 - 813 – 810 – 815 – 816 – 817

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 13 – 10 – 15 – 16 – 17

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยาน 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 เด่น 5

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 27

เลขสามตัว คือ 761 – 765 – 763 – 760 – 762 - 202 – 204 – 206 – 208 – 200 - 652 – 654 – 656 – 658 – 650

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559 เด่น 7

" เทพโชคลาภ "

เลขเด่นประจำงวด คือ 8 - 2 - 3

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 26

เลขสามตัว คือ 381 – 385 – 383 – 380 – 382 - 022 – 024 – 026 – 028 – 020 - 131 – 132 – 134 – 138 – 130

สองตัว คือ 81 – 85 – 83 – 80 – 82 - 22 – 24 – 26 – 28 – 20 - 31 – 32 – 34 – 38 – 30

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 เด่น 5

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 25

เลขสามตัว คือ 361 – 365 – 363 – 630 – 362 - 107 – 102 – 108 – 106 – 104 - 012 – 010 – 014 – 016 – 018

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 12 – 10 – 14 – 16 – 18

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/