วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เด่น 0

เลขเด่นประจำงวด คือ 1 - 5 - 6

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 19

เลขสามตัว คือ 312 – 310 – 314 – 316 – 318 - 052 – 054 – 056 – 058 – 050 - 161 – 165 – 163 – 160 – 162

สองตัว คือ 12 – 10 – 14 – 16 – 18 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50 - 61 – 65 – 63 – 60 – 62

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 16 เมษายน 2559 เด่น 9

เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 4 - 5

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 18

เลขสามตัว คือ 507 – 502 – 508 – 506 – 504 - 941 – 945 – 943 – 940 – 942 - 252 – 254 – 256 – 258 – 250

สองตัว คือ 07 – 02 – 08 – 06 – 04 - 41 – 45 – 43 – 40 – 42 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 เด่น 1

เลขเด่นประจำงวด คือ 2 - 6 - 7

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 17

เลขสามตัว คือ 122 – 124 – 126 – 128 – 120 - 961 – 965 – 963 – 960 – 962 - 878 – 876 – 874 – 870 – 872

สองตัว คือ 22 – 24 – 26 – 28 – 20 - 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 78 – 76 – 74 – 70 – 72

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2559

งวดประจำวัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2559 เด่น 3

เลขเด่นประจำงวด คือ 4 - 8 - 9

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 16

เลขสามตัว คือ 541 – 548 – 543 – 544 – 549 - 081 – 085 – 083 – 080 – 082 - 491 – 495 – 493 – 490 – 492

สองตัว คือ 41 – 48 – 43 – 44 – 49 - 81 – 85 – 83 – 80 – 82 - 91 – 95 – 93 – 90 – 92

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2559 เด่น 5

เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 0 - 1

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 15

เลขสามตัว คือ 061 – 065 – 063 – 060 – 062 - 102 – 104 – 106 – 108 – 100 - 313 – 310 – 315 – 316 – 317

สองตัว คือ 61 – 65 – 63 – 60 – 62 - 02 – 04 – 06 – 08 – 00 - 13 – 10 – 15 – 16 – 17

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เด่น 9

เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 4 - 5

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 14

เลขสามตัว คือ 302 – 304 – 306 – 308 – 300 - 741 – 745 – 743 – 740 – 742 - 452 – 454 – 456 – 458 – 450

สองตัว คือ 02 – 04 – 06 – 08 – 00 - 41 – 45 – 43 – 40 – 42 - 52 – 54 – 56 – 58 – 50

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

งวดประจำวัน วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เด่น 8

เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 3 - 4

ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 13

เลขสามตัว คือ 391 – 395 – 393 – 390 – 392 - 031 – 032 – 034 – 038 – 030 - 141 – 145 – 143 – 140 – 142

สองตัว คือ 91 – 95 – 93 – 90 – 92 - 31 – 32 – 34 – 38 – 30 - 41 – 45 – 43 – 40 – 42

เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!

https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/