วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2558 เด่น 6
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 1 - 2
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 4
เลขสามตัว คือ 671 – 675 – 673 – 670 – 672 - 213 – 210 – 215 – 216 – 217 - 422 – 424 – 426 – 428 – 420
สองตัว คือ 71 – 75 – 73 – 70 – 72 - 13 – 10 – 15 – 16 – 17 - 22 – 24 – 26 – 28 – 20
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558

งวดประจำวัน วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 632 - 634 - 636 - 638 - 630 - 471 - 475 - 473 - 470 - 472 - 581 - 585 - 583 - 580 - 582
สองตัว คือ 32 - 34 - 36 - 38 - 30 - 71 - 75 - 73 - 70 - 72 - 81 - 85 - 83 - 80 - 82
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php
หรือ :
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558

งวดประจำวัน วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2558 เด่น 2
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 2
เลขสามตัว 732 - 734 - 736  - 738 - 730 - 471 -475 - 473 - 470 - 472 - 681 - 685 - 683 - 680 - 682
สองตัว คือ 32 - 34 - 36 - 38 -  30 - 71 - 75 - 73 - 70 - 72 - 81 - 85 - 83 - 80 - 83
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558

งวดประจำวัน วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 เด่น 0
เลขเด่นประจำงวด คือ   1 - 5 - 6
ทดสอบจับคู่แบบใหม่ ครั้งที่ 1
เลขสามตัว 732 - 737 - 738 - 642 - 647 - 648 - 383 - 387 - 389 - 493 - 497 - 499 - 646 - 448 - 649 - 496 - 498 - 399
สองตัว คือ 32 - 37 - 38 - 42 - 47 - 48 - 83 - 87 - 89 - 93 - 97 - 99 - 46 - 48 - 49 - 96 - 98 
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558

งวดประจำวัน วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558 เด่น 7
เลขเด่นประจำงวด คือ   8 - 2 - 3
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 7
เลขสามตัว 581 - 585 - 583 - 580 - 582 - 922 - 924 - 926 - 928 - 920 - 732 - 734 - 736 - 738 - 730
สองตัว คือ 81 - 85 - 83 - 80 - 82 - 22 - 24 - 26 - 28 - 20 - 32 - 34 - 36 - 38 - 30
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ  9 - 3 - 4
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 6
เลขสามตัว คือ 691 - 695 - 693 - 690 - 692 - 132 - 134 - 136 - 138 - 130 - 341 - 345 - 343 - 340 - 342
เลขสองตัว คือ 91 - 95 - 93 - 90 - 92 - 32 - 34 - 36 - 38 - 30 - 41 - 45 - 43 - 40 - 42
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
!!! เทพโชคลาภ !!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php/index.php

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2558

งวดประจำวัน วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2558 เด่น 8
เลขเด่นประจำงวด คือ  9 - 3 - 4
ทดสอบแบบใหม่ ครั้งที่ 5
เลขสามตัว คือ 691 - 695 - 693 - 690 - 692 - 832 - 834 - 836 - 838 - 830 - 241 - 245 - 243 - 240 - 242
เลขสองตัว คือ 91 - 95 - 93 - 90 - 92 - 32 - 34 - 36 - 38 - 30 - 41 - 45 - 43 - 40 - 42
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ !!!!
บอร์ดสนทนาธรรม และพูดคุยอื่นๆ เปิดใหม่ 
http://lot9999.thaimeboard.com/index.php