วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

08 มิถุนายน 2555 เย็น


สูตรใหม่ เด่น 1 , 7 , 9
สูตรเก่า เด่น 0 , 8 34 เลขรอง เด่น บน 54 ล่าง 89

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

07 มิถุนายน 2555 ตอนเย็น


สูตรเย็น
สูตรใหม่ เด่น 2 ,8 

สูตรเก่า เด่น 6 , 0 22 เลขรอง เด่น บน 86 ล่าง 79

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555