วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2555

เลขเด่นประจำงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 คือ 2 , 7
267 222 739 766 รอง 273

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

25 มิถุนายน 2555

สูตรใหม่ เด่น 3 , 5 , 8 , 0
สูตรเก่า เด่น 1 , 5 41 เลขรอง เด่น บน 02 ล่าง 03

22 มิถุนายน 2555 เย็น

สูตรใหม่ เด่น 1 , 4 , 5 , 0
สูตรเก่า เด่น 5 , 7 10 เลขรอง เด่น บน  33 ล่าง 52

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

19 มิถุนายน 2555

สูตรใหม่ เด่น 1 , 3 , 5
สูตรเก่า เด่่น 2 , 4 12 เลขรอง เด่น บน 52 ล่าง 21

18 มิถุนายน 2555 เย็น

สูตรใหม่ เด่น  2 , 3 , 5 , 6
สูตรเก่า เด่น 1 , 9 48 เลขรอง เด่น บน 53 ล่าง 38

18 มิถุนายน 2555

สูตรใหม่ เด่น 4 , 5 , 9 , 0
สูตรเก่า เด่น 1 82 เลขรอง เด่น บน 84 ล่าง 61

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555