วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560

แก้ไข วัน และ วันที่ งวดประจำวัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เด่น 0
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 6 - 9
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 15
เลขสามตัว คือ 309 - 302 - 305 - 300 - 303 - 301 - 069 - 062 - 065 - 060 - 063 - 061 - 199 - 192 - 195 - 190 - 193 - 191
สองตัว คือ 09 - 02 - 05 - 00 - 03 - 01 - 69 - 62 - 65 - 60 - 63 - 61 - 99 - 92 - 95 - 90 - 93 - 91
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2560 เด่น 4
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 4 - 0 - 3
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 14
เลขสามตัว คือ 045 - 048 - 041 - 046 - 049 - 047 - 705 - 708 - 701 - 706 - 709 - 707 - 835 - 838 - 831 - 836 - 839 - 837
สองตัว คือ 45 - 48 - 41 - 46 - 49 - 47 - 05 - 08 - 01 - 06 - 09 - 07 - 35 - 38 - 31 - 36 - 39 - 37
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 เด่น 6
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 2 - 5
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 13
เลขสามตัว คือ 564 - 567 - 560 - 565 - 568 - 566 - 224 - 227 - 220 - 225 - 228 - 226 - 954 - 957 - 950 - 955 - 958 - 956
สองตัว คือ 64 - 67 - 60 - 65 - 68 - 66 - 24 - 27 - 20 - 25 - 28 - 26 - 54 - 57 - 50 - 55 - 58 - 56
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เด่น 6
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 2 - 5
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 12
เลขสามตัว คือ 769 - 762 - 765 - 760 - 763 - 761 - 229 - 222 - 225 - 220 - 223 - 221 - 659 - 652 - 655 - 650 - 653 - 651
สองตัว คือ 69 - 62 - 65 - 60 - 63 - 61 - 29 - 22 - 25 - 20 - 23 - 21 - 59 - 52 - 55 - 50 - 53 - 51
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2560

งวดประจำวัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 เด่น 3
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 4 - 8 - 9
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 11
เลขสามตัว คือ 432 - 435 - 438 - 433 - 436 - 434 - 592 - 595 - 598 - 593 - 596 - 594 - 022 - 025 - 028 - 023 - 026 - 024
สองตัว คือ 32 - 35 - 38 - 33 - 36 - 34 - 92 - 95 - 98 - 93 - 96 - 94 - 22 - 25 - 28 - 23 - 26 - 24
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เด่น 7
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 2 - 6
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 10
เลขสามตัว คือ 773 - 776 - 779 - 774 - 777 - 775 - 233 - 236 - 239 - 234 - 237 - 235 - 663 - 666 - 669 - 664 - 667 - 665
สองตัว คือ 73 - 76 - 79 - 74 - 77 - 75 - 33 - 36 - 39 - 34 - 37 - 35 - 63 - 66 - 69 - 64 - 67 - 65
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

งวดประจำวัน พุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เด่น 2
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 2 - 8 - 1
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 9
เลขสามตัว คือ 426 - 429 - 422 - 427 - 420 - 428 - 586 - 589 - 582 - 587 - 580 - 588 - 016 - 019 - 012 - 017 - 010 - 018
สองตัว คือ 26 - 29 - 22 - 27 - 20 - 28 - 86 - 89 - 82 - 87 - 80 - 88 - 16 - 19 - 12 - 17 - 10 - 18
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home