วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560

 งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560 เด่น 9
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 5 - 8
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 21
เลขสามตัว คือ 395 - 398 - 391 - 396 - 399 - 397 - 455 - 458 - 451 - 456 - 459 - 457 - 785 - 788 - 781 - 786 - 789 - 787
สองตัว คือ 95 - 98 - 91 - 96 - 99 - 97 - 55 - 58 - 51 - 56 - 59 - 57 - 85 - 88 - 81 - 86 - 89 - 87
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560

 งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เด่น 9
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 5 - 8
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 20
เลขสามตัว คือ 099 - 092 - 095 - 090 - 093 - 091 - 759 - 752 - 755 - 750 - 753 - 751 - 889 - 882 - 885 - 880 - 883 - 881
สองตัว คือ 99 - 92 - 95 - 90 - 93 - 91 - 59 - 52 - 55 - 50 - 53 - 51 - 89 - 82 - 85 - 80 - 83 - 81
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560

 งวดประจำวัน เสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เด่น 7
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 3 - 6
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 19
เลขสามตัว คือ 575 - 578 - 571 - 576 - 579 - 577 - 935 - 938 - 931 - 936 - 939 - 937 - 865 - 868 - 861 - 866 - 869 - 867
สองตัว คือ 75 - 78 - 71 - 76 - 79 - 77 - 35 - 38 - 31 - 36 - 39 - 37 - 65 - 68 - 61 - 66 - 69 - 67
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560

 งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 เด่น 9
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 9 - 5 - 8
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 18
เลขสามตัว คือ 599 - 592 - 595 - 590 - 593 - 591 - 959 - 952 - 955 - 950 - 953 - 951 - 889 - 882 - 885 - 880 - 883 - 881
สองตัว คือ 99 - 92 - 95 - 90 - 93 - 91 - 59 - 52 - 55 - 50 - 53 - 51 - 89 - 82 - 85 - 80 - 83 - 81
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560

 งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2560 เด่น 8
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 8 - 4 - 7
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 17
เลขสามตัว คือ 787 - 780 - 783 - 788 - 781 - 789 - 247 - 240 - 243 - 248 - 241 - 249 - 677 - 670 - 673 - 678 - 671 - 679
สองตัว คือ 87 - 80 - 83 - 88 - 81 - 89 - 47 - 40 - 43 - 48 - 41 - 49 - 77 - 70 - 73 - 78 - 71 - 79
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2560

 งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2560 เด่น 3
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 9 - 2
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 16
เลขสามตัว คือ 331 - 334 - 337 - 332 - 335 - 333 - 091 - 094 - 097 - 092 - 095 - 093 - 121 - 124 - 127 - 122 - 125 - 123
สองตัว คือ 31 - 34 - 37 - 32 - 35 - 33 - 91 - 94 - 97 - 92 - 95 - 93 - 21 - 24 - 27 - 22 - 25 - 23
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560

แก้ไข วัน และ วันที่ งวดประจำวัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560 เด่น 0
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 6 - 9
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 15
เลขสามตัว คือ 309 - 302 - 305 - 300 - 303 - 301 - 069 - 062 - 065 - 060 - 063 - 061 - 199 - 192 - 195 - 190 - 193 - 191
สองตัว คือ 09 - 02 - 05 - 00 - 03 - 01 - 69 - 62 - 65 - 60 - 63 - 61 - 99 - 92 - 95 - 90 - 93 - 91
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201