วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

งวดประจำวัน พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

งวดประจำวัน พฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เด่น 6
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 2 - 5
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 31
เลขสามตัว คือ 760 - 763 - 766 - 761 - 764 - 762 - 220 - 223 - 226 - 221 - 224 - 222 - 650 - 653 - 656 - 651 - 654 - 652
สองตัว คือ 60 - 63 - 66 - 61 - 64 - 62 - 20 - 23 - 26 - 21 - 24 - 22 - 50 - 53 - 56 - 51 - 54 - 52
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย เฮียหอย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201
หรือ 
เวบแทงหวยเฮียมด หรือ เฮียหมี
https://www.mod444.com/fb.php?b_id=36&code=AP2950

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน พุธที่ 17 มกราคม 2561

 งวดประจำวัน พุธที่ 17 มกราคม 2561 เด่น 5
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 5 - 1 - 4
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 30
เลขสามตัว คือ 455 - 458 - 451 - 456 - 459 - 457 - 515 - 518 - 511 - 516 - 519 - 517 - 045 - 048 - 041 - 046 - 049 - 047
สองตัว คือ 55 - 58 - 51 - 56 - 59 - 57 - 15 - 18 - 11 - 16 - 19 - 17 - 45 - 48 - 41 - 46 - 49 - 47
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย เฮียหอย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201
หรือ 
เวบแทงหวยเฮียมด หรือ เฮียหมี
https://www.mod444.com/fb.php?b_id=36&code=AP2950

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560

 งวดประจำวัน เสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560 เด่น 4
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 4 - 0 - 3
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 29
เลขสามตัว คือ 544 - 547 - 540 - 545 - 548 - 546 - 204 - 207 - 200 - 205 - 208 - 206 - 934 - 937 - 930 - 935 - 938 - 936
สองตัว คือ 44 - 47 - 40 - 45 - 48 - 46 - 04 - 07 - 00 - 05 - 08 - 06 - 34 - 37 - 30 - 35 - 38 - 36
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย เฮียหอย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201
หรือ 
เวบแทงหวยเฮียมด หรือ เฮียหมี
https://www.mod444.com/fb.php?b_id=36&code=AP2950

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

 งวดประจำวัน เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เด่น 8
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 8 - 4 - 7
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 28
เลขสามตัว คือ 580 - 583 - 586 - 581 - 584 - 582 - 240 - 243 - 246 - 241 - 244 - 242 - 970 - 973 - 976 - 971 - 974 - 972
สองตัว คือ 80 - 83 - 86 - 81 - 84 - 82 - 40 - 43 - 46 - 41 - 44 - 42 - 70 - 73 - 76 - 71 - 74 - 72
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย เฮียหอย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201
หรือ 
เวบแทงหวยเฮียมด หรือ เฮียหมี
https://www.mod444.com/fb.php?b_id=36&code=AP2950

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560

 งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560 เด่น 8
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 8 - 4 - 7
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 28
เลขสามตัว คือ 582 - 585 - 588 - 583 - 586 - 584 - 942 - 945 - 948 - 943 - 946 - 944 - 872 - 875 - 878 - 873 - 876 - 874
สองตัว คือ 82 - 85 - 88 - 83 - 86 - 84 - 42 - 45 - 48 - 43 - 46 - 44 - 72 - 75 - 78 - 73 - 76 - 74
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย เฮียหอย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201
หรือ 
เวบแทงหวยเฮียมด หรือ เฮียหมี
https://www.mod444.com/fb.php?b_id=36&code=AP2950

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560

 งวดประจำวัน พฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เด่น 3
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 9 - 2
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 28
เลขสามตัว คือ 739 - 732 - 735 - 730 - 733 - 731 - 299 - 292 - 295 - 290 - 293 - 291 - 629 - 622 - 625 - 620 - 623 - 621
สองตัว คือ 39 - 32 - 35 - 30 - 33 - 31 - 99 - 92 - 95 - 90 - 93 - 91 - 29 - 22 - 25 - 20 - 23 - 21
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

งวดประจำวัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 งวดประจำวัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เด่น 5
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 5 - 1 - 4
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 27
เลขสามตัว คือ 453 - 456 - 459 - 454 - 457 - 455 - 513 - 516 - 519 - 514 - 517 - 515 - 043 - 046 - 049 - 044 - 047 - 045
สองตัว คือ 53 - 56 - 59 - 54 - 57 - 55 - 13 - 16 - 19 - 14 - 17 - 15 - 43 - 46 - 49 - 44 - 47 - 45
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/leklottolekded/
เวปแทงหวย
http://www.lot500.com/fb.php?b_id=128&code=AF1201