วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560

งวดประจำวัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 เด่น 7
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 3 - 6
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 8
เลขสามตัว คือ 378 - 371 - 374 - 379 - 372 - 370 - 038 - 031 - 034 - 039 - 032 - 030 - 168 - 161 - 164 - 169 - 162 - 160
สองตัว คือ 78 - 71 - 74 - 79 - 72 - 70 - 38 - 31 - 34 - 39 - 32 - 30 - 68 - 61 - 64 - 69 - 62 - 60
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559 เด่น 3
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 9 - 2
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 7
เลขสามตัว คือ 530 - 533 - 536 - 531 - 534 - 532 - 990 - 993 - 996 - 991 - 994 - 992 - 820 - 823 - 826 - 821 - 822
สองตัว คือ 30 - 33 - 36 - 31 - 34 - 32 - 90 - 93 - 96 - 91 - 94 - 92 - 20 - 23 - 26 - 21 - 24 - 22
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559

งวดประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 เด่น 6
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 0 - 6 - 9
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 6
เลขสามตัว คือ 106 - 109 - 102 - 107 - 100 - 108 - 966 - 969 - 962 - 967 - 960 - 968 - 896 - 899 - 892 - 897 - 890 - 898
สองตัว คือ 06 - 09 - 02 - 07 - 00 - 08 - 66 - 69 - 62 - 67 - 60 - 68 - 96 - 99 - 92 - 97 - 90 - 98
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบด ที่ 1 ธันวาคม 2559

งวดประจำวัน พฤหัสบด ที่ 1 ธันวาคม 2559 เด่น 6
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 6 - 2 - 5
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 5
เลขสามตัว คือ 761 - 764 - 767 - 762 - 765 - 763 - 621 - 624 - 627 - 622 - 625 - 623 - 251 - 254 - 257 - 252 - 255 - 253
สองตัว คือ 61 - 64 - 67 - 62 - 65 - 63 - 21 - 24 - 27 - 22 - 25 - 23 - 51 - 54 - 57 - 52 - 55 - 53
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน พุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559

งวดประจำวัน พุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เด่น 3
" SNIPER "
เลขเด่นประจำงวด คือ 4 - 8 - 9
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 4
เลขสามตัว คือ 497 - 490 - 493 - 498 - 491 - 057 - 050 - 053 - 058 - 051 - 059 - 587 - 580 - 583 - 588 - 581 - 589
สองตัว คือ 97 - 90 - 93 - 98 - 91 - 57 - 50 - 53 - 58 - 51 - 59 - 87 - 80 - 83 - 88 - 81 - 89
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559

งวดประจำวัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เด่น 2
" เทพโชคลาภ "
เลขเด่นประจำงวด คือ 3 - 7 - 8
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 3
เลขสามตัว คือ 423 - 426 - 429 - 424 - 427 - 425 - 383 - 386 - 389 - 384 - 387 - 385 - 713 - 716 - 719 - 714 - 717 - 715
สองตัว คือ 23 - 26 - 29 - 24 - 27 - 25 - 83 - 86 - 89 - 84 - 87 - 85 - 13 - 16 - 19 - 14 - 17 - 15
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
https://www.facebook.com/groups/pingpong8888/
หรือ :
http://leklotto9999.myreadyweb.com/home

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559

งวดประจำวัน อาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2559 เด่น 5
" เทพโชคลาภ "
เลขเด่นประจำงวด คือ 7 - 3 - 6
ปรับสูตรใหม่ ครั้งที่ 2
เลขสามตัว คือ 071 - 074 - 077 - 072 - 075 - 073 - 731 - 734 - 737 - 732 - 735 - 733 - 861 - 864 - 867 - 862 - 865 - 863
สองตัว คือ 71 - 74 - 77 - 72 - 75 - 73 - 31 - 34 - 37 - 32 - 35 - 33 - 61 - 64 - 67 - 62 - 65 - 63
เอาไปเล่นหุ้นได้น่ะครับ!!
หรือ :