วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2556

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2556
เลขคำนวณครั้งที่ 16 เด่นคือ 2 - 6 - 7 - 1 - 5 
เลขท้าย 3 ตัว
 111 – 114 - 115 – 118 - 222 – 221 - 242 – 282 - 515 – 553 - 554 – 558 - 662 – 663 - 667 – 668 - 777 – 774 - 778 – 779
เลขท้าย 2 ตัว
11 – 14 - 15 – 18 - 22 – 21 - 24 – 28 - 51 – 53 - 54 – 58 - 62 – 63 - 67 – 68 - 77 – 74 - 78 – 79