วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เลขเด่นประจำวันที่ 1 กันยายน 2556

เลขคำนวณครั้งที่ 21 
เลขเด่นประจำวันที่ 1 กันยายน 2556 คือ 7 - 8 - 2 - 3
เลขสามตัวเด่นคือ 222 – 221 - 224 – 228 - 330 – 331 - 335 - 336 - 339 - 777 – 774 - 775 - 778 – 779 - 880 –881 - 882 - 883 -884 – 886
เลขสองตัวเด่นคือ 22 – 21 - 24 – 28 - 30 – 31 - 35 - 36 - 39 - 77 – 74 - 75 - 78 – 79 - 80 –81 - 82 - 83 -84 – 86

เลขเด่นประจำงวด 8 กับ 2

เลขเด่นสามตัว คือ 222 – 221 - 224 – 228 - 880 –881 - 882 - 883 -884 – 886 - 778
เลขเด่นสองตัว คือ 22 – 21 - 24 – 28 - 80 –81 - 82 - 83 -84 – 86 - 78