วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เลขเด่นประจำงวดที่ 16 สิงหาคม 2556

เลขคำนวณ ครั้งที่ 20 
เลขเด่นประจำงวดที่ 16 สิงหาคม 2556 คือ 5 - 9 - 0 - 7 - 1 - 2
เลขสามตัว คือ 020 – 040 - 050 – 070  - 111 – 114  - 151 – 116 - 202 – 222  - 242  - 252 - 292  - 505 – 535  - 545 - 555  - 556 – 585  - 707 – 727  - 737  - 747 – 767  - 919 – 949  - 959 - 969 – 989
เลขสองตัวคือ 02 – 04 - 05 – 07  - 11 – 14  - 15 – 16 - 20 – 22  - 24  - 25 - 29  - 50 – 53  - 54 - 55  - 56 – 58  - 70 – 72  - 73  - 74 – 76  - 91 – 94  - 95  - 96 – 98